TEKNİK ÇEVİRİLER

Teknik çeviri, bilimsel, mühendislik, teknoloji veya diğer uzmanlık alanlarıyla ilgili metinlerin çevirisini ifade eder. 
Bu tür çeviri, genellikle özel terimler, teknik jargon ve spesifik konular içerir. Mühendislik belgeleri, 
kullanım kılavuzları, teknik raporlar, bilgisayar programlarına ilişkin dokümanlar gibi metinler, teknik çeviri kapsamına 
girebilir. Bu çeviriler, dilin yanı sıra konuyla ilgili uzmanlık bilgisini de gerektirebilir, çünkü doğru anlamın yanı sıra
 teknik doğruluğun da sağlanması önemlidir.