EKONOMİK/ İŞ ÇEVİRİSİ

Ekonomik/İş çevirisi, finansal ve işle ilgili metinlerin bir dildeki orijinalinden başka bir dile çevrilmesini ifade eder. 
Bu tür çeviriler genellikle finansal raporlar, iş planları, şirket politikaları, pazarlama materyalleri ve diğer iş belgelerini  içerir.
Çeviri sürecinde, finans terimleri, ticaret ifadeleri ve iş dünyasına özgü jargonun doğru bir şekilde çevrilmesi önemlidir. Ekonomik/İş çevirisi, şirketlerin uluslararası düzeyde iletişim kurmalarını ve küresel pazarlarda faaliyet  göstermelerini destekleyebilir.