EDEBİ ÇEVİRİLER

Edebi çeviri, edebi eserlerin, özellikle şiir, roman, hikaye gibi sanatsal metinlerin bir dilden diğerine dil özelliklerini ve anlamını koruyarak aktaran çeviri türüdür. Bu tür çeviride, orijinal eserin duygu, üslup ve atmosferini yakalamak  önemlidir. Edebi çevirmenler, yazarın özgün ifade tarzını ve eserin estetik değerini muhafaza etmeye çalışırlar,  bu da dilin sadece kelime düzeyinde değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bağlamda da çevrildiği anlamına gelir.